Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Research Methodology

Research Methodology

Utfšrandeplaner
Kod: NU13RM
Namn: Research Methodology
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduction to Academic Studies
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student
Has insights into nursing research and the different approaches and theories that direct nursing research

Is able to participate in research projects and realize the importance of evidence-based care.

Is aware of the importance of ethical research and the importance of communicating findings.

Understands the value and meaning of continuity in further education
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen