Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Leadership » Leader - and Entrepreneurship

Leader - and Entrepreneurship

Utfšrandeplaner
Kod: NU13LE01
Namn: Leader - and Entrepreneurship
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Core Studies
Modules, Medical Nursing, Surgical Nursing, Ethics and Caring Science, Society and Man
Kursspecifika kompetenser: The student
Is familiar with different forms of organization, as well as theories of organization and leadership in nursing

Understands the individual’s impact and influence on the organization and management in nursing

Has knowledge of conflict management

Has knowledge of occupational safety, its legislation, organization and function
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen