Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Leadership

Leadership

Utfšrandeplaner
Kod: NU13LE
Namn: Leadership
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Medical Nursing
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student
Has insights into leadership organization, leadership theories and can inspire both patients and colleagues to well-being and healthy decisions.

Is prepared to take part in changes within an organization

Has insights into entrepreneurship
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen