Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Mental Health, Addiction and Crisis Management

Mental Health, Addiction and Crisis Management

Utfšrandeplaner
Kod: NU13MH
Namn: Mental Health, Addiction and Crisis Management
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 13    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: The Human Body
Basic Nursing
Elderly Care
Medical Nursing
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student
Is familiar with the factors affecting mental health, addictive behaviour and crises, and understand their significance for preventive, therapeutic and rehabilitative mental health and addiction work.
Knows the service systems of mental health and addiction nursing and is prepared to act in crisis situations.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen