Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Medical Nursing

Medical Nursing

Utfšrandeplaner
Kod: NU13MN
Namn: Medical Nursing
SP totalt: 26
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 21    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student
Has insights in health promotion, prevention, treatment and rehabilitation of endemic and epidemic diseases.

Has the ability to work in a team and acknowledge the strength of multicultural and multiprofessional teamwork.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen