Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Basic Nursing » Practice in Laboratory Environment - Basic Nursing Skills

Practice in Laboratory Environment - Basic Nursing Skills

Utfšrandeplaner
Kod: NU13BN03
Namn: Practice in Laboratory Environment - Basic Nursing Skills
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
Can correctly assess the patient´s basic caring needs and has basic skills in nursing care, moving and handling, injections. Also has the ability to assess and monitor vital functions.

Has basic skills in wound dressing

Is familiar with concepts and words used in basic nursing in Swedish and/or Finnish and English and is able to communicate on a basic level (by using learned concepts in everyday nursing situations) with fictive patients, in Swedish and/or Finnish and English
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen