Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Elderly Care

Elderly Care

Utfšrandeplaner
Kod: NU13EC
Namn: Elderly Care
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student

Has insights into natural ageing and the specific diseases linked to elderly care.

Has the ability to assess, plan, implement and evaluate the patient´s needs in elderly care and to build a trusting and warm relationship with the patient
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen