Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Basic Nursing » Basic Nursing

Basic Nursing

Utfšrandeplaner
Kod: NU13BN02
Namn: Basic Nursing
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

Understands the nursing process (assessment, planning, implementation and evaluation of nursing) and can adapt the electronic documentation system (including nursing diagnosis) in nursing care

Has fundamental knowledge on basic nursing methods

Employ aseptic work methods and benefit from ergonomically correct working methods
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen