Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Basic Nursing

Basic Nursing

Utfšrandeplaner
Kod: NU13BN
Namn: Basic Nursing
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 14    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student

Has the fundamental ability to conduct basic nursing, including assessment of vital signs, planning for interventions, implementation and evaluation of the nursing care in various settings

Has sufficient communicative skills for interaction in basic nursing and adapts an ethically correct approach to nursing care
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen