Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Human Body » Anatomy and Physiology 1

Anatomy and Physiology 1

Utfšrandeplaner
Kod: NU13HB01
Namn: Anatomy and Physiology 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
Understands the structure and function of the locomotor system

Understand the function of different organ systems such as blood circulation, respiration, digestion and the urinary system

Understands how the endocrine system regulates body metabolism and organ functions

Understands the reproductive system

Understands how the nervous system regulates the physiological processes

Understands the structure and function of the sense organs

Can use the above mentioned knowledge in nursing care
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen