Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Professional studies » Society and Man » Ethics and Caring Science

Ethics and Caring Science

Utfšrandeplaner
Kod: NU13SM02
Namn: Ethics and Caring Science
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
- is familiar with the tradition and development of Caring Science, its history and future
- can integrate basic knowledge of ontology, epistemology and ethos of Caring Science into different modules of clinical caring and nursing.
- understands fundamental ethical issues related to nursing, as well as norms and values for decision-making in nursing.
- starts to develop a professional attitude, according to ethical guidelines
- respects different values and views of life
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen