Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Teknologibaserat ledarskap (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Tillämpning av nya teknologier

Tillämpning av nya teknologier

Utfšrandeplaner
Kod: TL10LE07
Namn: Tillämpning av nya teknologier
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande bekantar sig med aktuell forskning inom teknikens och ekonomins område, gällande ledarskap, affärsutveckling och teknikforskning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen