Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Teknologibaserat ledarskap (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Ledning av förändringar och konflikthantering

Ledning av förändringar och konflikthantering

Utfšrandeplaner
Kod: TL10LE06
Namn: Ledning av förändringar och konflikthantering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att fördjupa insikten vad gäller vikten av förändringsarbete men även vikten av att göra kritisk utvärdering innan beslut. Man bekantar sig med ledarskap i medvind och motvind, konflikter och kriser samt identifierandet av dylika, att hantera och om möjligt finna lösningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen