Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Teknologibaserat ledarskap (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Vetenskapsmetodik

Vetenskapsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: TL10LE05
Namn: Vetenskapsmetodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande blir bekant med vad vetenskap, kunskap och forskningsmetodik är. Därtill skall den studerande komma i kontakt med litteratur och anvhandlingar där det vetenskapliga har en klar plats. Ett delmål är att den studerande innan han påbörjar sitt lärdomsprov reflekterar över det vetenskapliga arbetssättet och om möjligt finner kopplingar till den egna lärdomsprovsprocessen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen