Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Teknologibaserat ledarskap (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Utfšrandeplaner
Kod: TL10LE02
Namn: Organisationsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att öka förståelsen för organisering och organisationens betydelse inom industrin och affärsverk. Uppöva förmågan till förståelse av organisationers, gruppers och individers handlingsmönster inom organisationen. Vidga synsätt då det gäller att organisera, utveckla och förändra organisationen. Organisationsdynamik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen