Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Teknologibaserat ledarskap (Högre YH-utbildning) » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Självkännedom och personlig utveckling

Självkännedom och personlig utveckling

Utfšrandeplaner
Kod: TL10LE01
Namn: Självkännedom och personlig utveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Målet är att utveckla förmågan att förstå det egna handlandet, utveckla insikt och förmåga att identifiera och åtgärda utvecklingsbehov. Den studerande stärker självorienteringen
samtidigt som man utvecklar förmågan att förstå och leda människor/den personal man leder.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen