Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Praktik » Praktik » Specialpraktik

Specialpraktik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10PR03
Namn: Specialpraktik
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Specialpraktik består av 8 veckor specialpraktik inom IT-branschen, med arbetsuppgifter som motsvarar de arbetsuppgifter som en IT-tradenom kan tänkas utföra.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen