Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprojekt 2

Webbprojekt 2

Utfšrandeplaner
Kod: IB10WU05
Namn: Webbprojekt 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa och konfigurera dynamiska webbplatser med PHP och MySQL
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna planera en utvärdering av ett projekt samt analysera och rapportera resultatet
• kunna på förhand identifiera kriterier som kännetecknar ett väl genomfört projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen