Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprojekt 1

Webbprojekt 1

Utfšrandeplaner
Kod: IB10WU04
Namn: Webbprojekt 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa och konfigurera webbplatser med CMS system
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna dokumentera och utvärdera ett projektuppdrag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen