Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Relationsdatabaser och SQL

Relationsdatabaser och SQL

Utfšrandeplaner
Kod: IB10WU06
Namn: Relationsdatabaser och SQL
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• förstår principerna för hur man planerar och förverkligar databaser
• känner till design av databassystem
• behärskar ER- och relationsmodellen
• kan normalisera
• behärskar SQL-syntax
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen