Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Applikationsprogrammering för webben

Applikationsprogrammering för webben

Utfšrandeplaner
Kod: IB10PG02
Namn: Applikationsprogrammering för webben
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen i programmeringsteknik
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall studerande kunna hantera tekniker som används för att bygga webbapplikationer med god interaktivitet för World Wide Webb.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen