Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster » Projekt inom IT-tjänster

Projekt inom IT-tjänster

Utfšrandeplaner
Kod: IB10TJ03
Namn: Projekt inom IT-tjänster
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna
• arbeta målinriktat i team
• planera, dokumentera och delta i ett projekt där målet är t.ex. en ny produkt, en tjänst, en prototyp eller en utredning/undersökning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen