Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster » Grafisk produktion

Grafisk produktion

Utfšrandeplaner
Kod: IB10TJ02
Namn: Grafisk produktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• ha kunskap om den grafiska produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak.
• kunna hantera verktyg för framställning av korrekta trycksaker
• kunna sätta igång och övervaka trycksaksproduktion
• kunna resonera kring och välja produktionsmetod vid trycksaksproduktion utgående från metoder som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen