Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Matematik » Handelsmatematik

Handelsmatematik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10MA01
Namn: Handelsmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs skall den studerande
• inse rimligheten i matematiska beräkningar
• kunna utföra ekonomiska beräkningar inom ett företag.
• kunna tolka ekonomiska beräkningar och använda sig av dem vid beslut
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen