Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier » IKT

IKT

Utfšrandeplaner
Kod: UONV10IK01
Namn: IKT
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande behärskar
• skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt
• filhantering
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter
• textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning
• tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram
• program för presentationsgrafik för att skapa presentationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Programansvarig för utbildningsprogrammet i Informationsbehandling
Anmärkningar: BGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen