Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Extern redovisning

Extern redovisning

Utfšrandeplaner
Kod: IB10FE02
Namn: Extern redovisning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• Förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
• kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
• förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
• förstår grundförutsättningar för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
• har grundläggande kunskaper i bokföring samt uppgörande av bokslut
• behärskar den grundläggande teorin inom extern redovisning
• kan definiera begreppet affärssystem och förstår syftet med det
• kan tolka och identifiera begrepp i anknytning till affärssystem
• behärskar de viktigaste funktionerna i ett affärssystem
• känner till aktuella leverantörer av affärssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen