Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Företagsetablering

Företagsetablering

Utfšrandeplaner
Kod: IB10FE01
Namn: Företagsetablering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs kan studerande
• utveckla en egen kreativ affärsidé och att göra upp och trovärdigt presentera en konkret affärsplan
• ansvarsfullt sköta ett företags bokföring
• läsa och förstå ett bokslut för ett företag och göra enklare bokslutsanalyser
• använda de vanligaste kalkylmetoderna och tillämpa dem i det egna företaget
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen