Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Arbetslivsjuridik

Arbetslivsjuridik

Utfšrandeplaner
Kod: UONV10AJ01
Namn: Arbetslivsjuridik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
• känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
• känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
• känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
• känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen
• kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Enhetschefen för enheten i Åbo
Anmärkningar: BGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen