Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Språk och kommunikation » Computing English

Computing English

Utfšrandeplaner
Kod: IB10SP01
Namn: Computing English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: GEM-kursen i Engelska eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet
• kan inom sitt yrkesområde presentera och dokumentera både muntligt och skriftligt
• kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur
• kan skriva rapporter, brev och meddelanden på god nivå gällande ordval och struktur
• kan uppvisa professionalitet i kommunikation med kunden
• har insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen