Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Svenska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. Studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den samt lär sig rapportera enligt standarduppställningar. Studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Efter kursen kan studerande kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. De ska kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PLG:S ordförande
Anmärkningar: AGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen