Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Lärdomsprovet görs i form av ett examensarbete och ett skriftligt mognadsprov (Examensstadgan 12§). Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.
Dessa kan vara:
• produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
• en plan eller en produkt (t.ex. en kollektion, ett konstnärligt arbete, arrangerande av olika
• evenemang, en kurs, utformning av ett skriftligt material såsom en guide/manual eller en handbok).
• ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
• en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning och/eller utvärdering).
• portfolio
I examensarbetet ingår alltid en skriftlig del vars utformning bör följa Yrkeshögskolan Novias skrivanvisningar för examensarbeten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen