Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster

IT-tjänster

Utfšrandeplaner
Kod: IB10TJ
Namn: IT-tjänster
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan organisera och effektivera de IT-processer som är
nödvändiga för att ge support på och leverera IT-tjänster
som stöder kundens krav
• kan arrangera samt redigera bilder och text
• kan använda verktyg för grafisk layout
• kan aktivt och målmedvetet delta i projektarbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen