Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Core Studies » Introduction to Academic Studies » Finnish

Finnish

Utfšrandeplaner
Kod: NU13AS03
Namn: Finnish
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

Is familiar with the main structures of the language and has acquired a basic vocabulary

Has a basic understanding iof spoken Finnish and can use it in simple everyday situations.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen