Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Core Studies » Introduction to Academic Studies » Swedish

Swedish

Utfšrandeplaner
Kod: NU13AS02
Namn: Swedish
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

Has a basic understanding of oral and written Swedish. Is familiar with the main structures of the language and has acquired a basic vocabulary.

Can use Swedish in everyday situations, document simple nursing activities as well as communicate with patients and colleagues in Swedish
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen