Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Core Studies » Introduction to Academic Studies » Study Skills

Study Skills

Utfšrandeplaner
Kod: NU13AS01
Namn: Study Skills
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The student
Is aware of his/her own learning style, as well as the time disposition necessary for studies, and has the ability and skills to assimilate knowledge necessary for the profession.

Is able to participate and take responsibility in project and teamwork

Has the necessary skills for writing assignments and presenting written assignments and can benefit from theses in his/her studies.

Has the ability to read, understand and produce text in English
Can read, understand and evaluate scientific literature
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen