Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Nursing » Core Studies » Introduction to Academic Studies

Introduction to Academic Studies

Utfšrandeplaner
Kod: NU13AS
Namn: Introduction to Academic Studies
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The student is prepaired for academic studies
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarigt utbildningsprogram: Nursing
Anmärkningar: A-gem


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen