Flexibel Studierätt (JOO-studier)

Avtalet om flexibel studierätt, som på finska har den träffande benämningen JOO-sopimus (sopimus joustavasta opinto-oikeudesta), ger studerande möjlighet att ansöka om rätt att avlägga studier vid andra finländska högskolor. Avtalet om flexibel studierätt ökar studerandes valmöjligheter och är avgiftsfritt för studeranden. Den enskilde studerande får chans att bygga upp en allt mer mångsidig kompetensprofil i och med det utökade utbildningsutbudet som avtalet med de andra högskolorna medför.

JOO-studier som avläggs vid en annan högskola är vanligtvis sådana som inte ingår i den egna högskolans utbud, men som kan tillgodoräknas i studerandes examen.

JOO-avtal för hela yrkeshögskolan

Studerande vid Yrkeshögskolan Novia kan ansöka om att få avlägga studier inom ramen för JOO-avtalet vid följande högskolor: Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) och Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) och Åbo universitet. Mera information finns på Novias intranät

JOO-avtal i Vasa

Studerande vid Yrkeshögskolan Novias campus i Vasa kan dessutom ansöka om att få avlägga JOO-studier vid högskolorna som hör till Vasa högskolekonsortium. Mera information om detta finns på Novias intranät.

Studerande från andra yrkeshögskolor

Information till studerande från andra högskolor om JOO-studier vid Yrkeshögskolan Novia hittar du under länken till vänster.