Separat ansökan

Separat ansökan ordnas två gånger per år nedan publicerar vi aktuella utbildningar.  Vi erbjuder två olika separata ansökan

1. en för sökande med 60 studiepoäng avlagda öppna yrkeshögskolestudier inom samma utbildning som ansökan gäller och

2. en för sökande som inom ramen för ett avtal mellan yrkeshögskolan och ett yrkesinstitut avlagt 30 studiepoäng vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning som ansökan gäller och därtill en yrkesinriktad grundexamen.

Var gör jag ansökan?

Ansökan görs via studieinfo.fi

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.12.2019 kl. 15
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 16.8.2019 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 22.8.2019
 • Mottagande av studieplats senast 1.9.2019 kl. 15

Utbildningar som deltar, 60 sp öppna yh-studier


Följande utbildningar deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.12.2019 för sökande som senast 31.7.2019 via Öppna YH har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som ansökan gäller: 

Allmänna antagningsgrunder

 

 • Minst 60 studiepoäng skall vara avlagda inom öppna yrkeshögskolan 31.7.2019 inom samma utbildning som ansökan gäller.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna höstterminen 2019 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

 

Utbildning som deltar, 30 sp Öppna YH-studier + yrkesinriktad grundexamen


Följande utbildning deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.8.2019 för sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen och därtill senast den 31.7.2019 via öppna yrkeshögskolan avlagt 30 studiepoäng av utbildningen specificerade studier, inom samma utbildning som ansökan gäller:

Allmänna antagningsgrunder

 

 • Behörig sökande är den som senast 31.7.2019, inom ramen för ett avtal mellan yrkeshögskolan och ett yrkesinstitut avlagt 30 studiepoäng vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning som ansökan gäller och därtill en yrkesinriktad grundexamen.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna höstterminen 2019 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.