Separat ansökan

Separat ansökan ordnas två gånger per år. På den här sidan vi publicerar vi aktuella utbildningar.

Ansökan görs via studieinfo.fi. 

Utbildningar som deltar

Följande utbildningar deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.8 för sökande som senast 31.7 via Öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som ansökan gäller. 

Följande utbildningar deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.8 för sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen och därtill senast den 31.7.2018 via öppna yrkeshögskolan avlagt 30 studiepoäng av utbildningen specificerade studier, inom samma utbildning som ansökan gäller.


Ansökan

Ansökan sker via ansökningstjänsten studieinfo.fi.

Intervju, lämplighetstest och/eller språkprov kan enligt utbildningsansvarigs beslut ordnas före, under eller efter ansökningstiden.

Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen av sökande på basen av resultatet av urvalsprovet/lämplighetstestet/intervjun/språkprovet. Om något sådant inte ordnas rangordnas sökande enligt ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal/medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.

Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna höstterminen 2018 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

Tidtabell

  • Ansökningstid 1-15.8.2018 kl. 15
  • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 17.8.2018 kl. 15
  • Urvalsprov/lämplighetstest/intervju/språkprov senast 22.8.2018 enligt utbildningsansvarigs beslut
  • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 23.8.2018
  • Mottagande av studieplats senast 31.8.2018 kl. 15