Gemensam ansökan

Gemensam ansökan till högskolor

 

 • Ansökningstid I, för ansökan till i huvudsak utbildning på främmande språk, pågår i januari
 • Ansökningstid II, för ansökan till i huvudsak utbildningar på svenska och finska, pågår i mars

Genom att fylla i en elektronisk ansökan på www.studieinfo.fi kan du sammanlagt söka till högst sex utbildningar inom ansökningstid I och II.

Var kan jag läsa mer om ansökan?


https://studieinfo.fi/wp/yrkeshogskola/ beskrivs allt om ansökan och antagning till yrkeshögskolor.

Utbildningsformer

 • Utbildning på främmande språk, engelska
  Gemensam ansökan till utbildning på främmande språk pågår i huvudsak i januari.

 • Examensinriktade dagstudier - Bachelorexamen (tidigare ungdomsutbildning)
  Gemensam ansökan till yrkeshögskolornas examensinriktade dagstudier på svenska och finska pågår i mars.

 • Examensinriktade flerformsstudier - Bachelorexamen (tidigare vuxenutbildning)
  Gemensam ansökan till yrkeshögskolornas examensinriktade flerformsstudier på svenska och finska pågår i mars.
 • Högre yrkeshögskoleutbildning - Masterexamen
  Gemensam ansökan till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleutbildningar på svenska och finska pågår i mars.

 

Vilken skillnad är det mellan dag- och flerformsstudier?

Den huvudsakliga skillnaden ligger i undervisningsformen. Flerformsstudierna ordnas oftast så, att man kan genomföra studier vid sidan om arbete, och ofta kan man ersätta en del av examen med tidigare studier. Flerformsstudierna kan också vara riktade enbart till en målgrupp, t.ex. kan utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi ordnas för personer som avlagt merkonomexamen.