Webbansökan och kontaktuppgifter

Du gör din ansökan via www.studieinfo.fi som öppnas onsdag 14.3.2018 och stängs onsdag 28.3.2018 kl. 15.00.

Om du fyller i den interaktiva ansökningsblanketten i Studieinfo, handleder webbtjänsten dig i att fylla i ansökan på rätt sätt. Ha betyg och arbetsintyg till hands när du fyller i ansökan.  Alla uppgifter kontrolleras. Felaktiga uppgifter som du inte inom utsatt tid rättat till via Min Studieinfo-tjänst eller till antagningsservice, kan leda till att du förlorar den studieplats som du antagits till.

Filmen nedan visar hur du fyller i din ansökan på Studieinfo.