Urvalsprovssamarbete inom sjöfart - Valintakoeyhteistyö merenkulkualalla

  Merikapteeni - Sjökapten 2017

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat merenkulku (merikapteeni) päivätoteutukset - Utbildningar som deltar i urvalsprovssamarbete inom sjöfart (sjökapten) dagstudier:

  • Yrkeshögskolan Novia Sjökapten (YH), dagstudier
  • Xamk Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua merenkulun merikapeeni valtakunnalliseen valintakokeeseen 2.6.2017 hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä merenkulkualan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin merikapteeni hakutoiveisiinsa. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

För att få ett urvalsprovsresultat bör den sökande dleta i det nationella urvalsprovet i sjöfart för sjökapten 2.6.2017 vid det ansökningsmål som han/hon angett som sitt högsta ansökningsmål inom sjöfart. Såhär får sökande resultatet godkänt till alla ansökningsmål för sjökapten. De yrkeshögskolor som deltar i urvalsprovssamarbete inom sjöfart sjökapten godkänner resultatet som sådant avlagt vid en annan yrkeshögskola.

Please notice that Bachelor degree programmes in English within seafaring do not cooperate concering entrance examination results.

 Merenkulku insinööri - Sjöingenjör 2017

 Valintakoeyhteistyössä mukana olevat merenkulku insinööri päivätoteutukset  - Utbildningar som deltar i urvalsprovssamarbete inom sjöfart (sjöingenjör) dagstudier:

  • Samk (Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauma) Insinööri (AMK), päivätoteutus
  • Xamk (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotka) Insinööri (AMK), päivätoteutus

Merenkulkualan insinööriksi hakevan on suoritettava tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi englannin kielen koe 1.6.2017. Siksi sinun on suoritettava tekniikan valtakunnallinen valintakoe joko Kaakkois-Suomen (Kotka) tai Satakunnan (Rauma) ammattikorkeakoulussa.

Sökande till ingenjörsutbildning inom sjöfart ska förutom att avlägga det nationella urvalsprovet i teknik, avlägga ett prov i engelska 1.6.2017. Därför bör du avlägga det nationella urvalsprovet i teknik antingen vid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Kotka) eller Satakunnan ammattikorkeakoulu (Rauma).

 Please notice that Bachelor degree programmes in English within seafaring do not cooperate concering entrance examination results.