Urvalsprov 2018

 

Tilläggsansökan

Urvalsprov till Novias utbildningar ordnas under tiden 6.8 - 10.8, för utbildningar som deltar i tilläggsansökan


Inga kallelser till urvalsprov sänds. Har du ansökt till en utbildning bör du delta i urvalsprovet utan kallelse. Du ska delta i urvalsprovet vid den högskola du har som högsta önskemål inom respektive bransch. Du hittar mer information om tid, plats och förhandsmaterial nedan under respektive utbildning.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittar man också på studieinfo.fi under respektive utbildning.

Välkommen att delta i urvalsproven! Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi

Dagstudier:

Bioekonomi
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 10.8.2018

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 15.8.2018 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov; lämplighetstest och prov i engelska) 

Kultur, Jakobstad

Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7.8.2018

Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7.8.2018

Social- och hälsovård , Vasa
Bioanalytiker (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här  
Urvalsprov 10.8.2018

Social- och hälsovård, Åbo
Hälsovårdare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 10.8.2018

Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 10.8.2018

Teknik, Raseborg
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov inom teknik 15.8.2018

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa   
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 

Urvalsprov inom teknik 15.8.2018. Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här

Flerformsstudier

Social- och hälsovård , Vasa
För dem som vill uppgradera sin examen till YH-examen;
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
Språkprov 10.8.2018. Mera info gällande förhandsuppgift och lämplighetsprov här

 

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
En individuell intervju under tiden 6-10.8.2018  

Högre YH:

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa 
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo 
En förhandsuppgift inlämnas senas23.7.2018

Teknik
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa
Urvalsprov under tiden 6.8 - 10.8.2018 (en dag för den sökande)
En förhandsuppgift inlämnas senast 23.7.2018

 

Gemensam Ansökan

Urvalsprov till Novias utbildningar ordnas under tiden 28.5 - 8.6, för utbildningar som deltagit den andra omgången av gemensam ansökan.


Inga kallelser till urvalsprov sänds till teknik, företagsekonomi eller naturbruk. Har du ansökt till en av nämnda utbildningar bör du delta i urvalsprovet utan kallelse. Du ska delta i urvalsprovet vid den högskola du har som högsta önskemål inom respektive bransch. Du hittar mer information om tid, plats och förhandsmaterial nedan under respektive utbildning.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittar man också på studieinfo.fi under respektive utbildning.

Välkommen att delta i urvalsproven! Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi

Dagstudier:

Företagsekonomi, Åbo                               
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 8.6.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 8.6.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Kultur
Bildkonstnär (YH), Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 5 - 6.6.2018

Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7 - 8.6.2018

Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 5 - 6.6.2018

Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 5 - 6.6.2018

Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 5 - 7.6.2018

Naturbruk
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 10.8.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 30.5.2018 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov; lämplighetstest och prov i engelska) 
OBS! Inga kallelser sänds!

Social- och hälsovård , Vasa
Barnmorska (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 28.5.2018

Bioanalytiker (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 10.8.2018

Hälsovårdare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 29.5.2018

Röntgenskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 28.5.2018

Sjukskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 29.5.2018

Socionom (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 30.5.2018

Social- och hälsovård, Åbo
Hälsovårdare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 29.5.2018

Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 29.5.2018

Socionom (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 30.5.2018

Teknik, Raseborg
Byggmästare (YH), Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov inom teknik 15.8.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa   
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 
Urvalsprov inom teknik 15.8.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här

Eventuella förhandsuppgifter bör vara inlämnade vid ansökningstidens utgång, läs mer på respektive utbildnings sida eller studieinfo.fi.

Flerformsstudier:

Kultur
Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet i kyrkomusik hittar du här
Detaljerad information angående urvalsprovet i barockmusik hittar du här
Urvalsprov 4.6.2018

Social- och hälsovård , Vasa
För dem som vill uppgradera sin examen till YH-examen;
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
Urvalsprov 31.5.2018

Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 31.5.2018

Socionom (YH), e-socionom, Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov
31.5.2018

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
En individuell intervju under tiden 28.5 - 6.6.2018  

Högre YH-utbildning:

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo
En förhandsuppgift inlämnas senast 23.7.2018

Teknik
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa
Urvalsprov under tiden 16.5 - 8.6.2018 (en dag för den sökande)
En förhandsuppgift inlämnas senast 23.7.2018