Urvalsprov 2018

OBS! Den detaljerade informationen om urvalsproven uppdateras under våren

Urvalsprov till Novias utbildningar ordnas under tiden 30.5 - 8.6.2018, för utbildningar som deltagit i ansökningstid 2 i gemensam ansökan. 

Inga kallelser till urvalsprov sänds till dagstudier inom teknik, företagsekonomi, naturbruk och sjöfart. Har du ansökt till en utbildning inom dessa områden bör du delta i urvalsprovet utan kallelse. Du ska delta i urvalsprovet vid den högskola du har som högsta önskemål inom respektive bransch. Du hittar mer information om tid, plats och förhandsmaterial nedan under respektive utbildning.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittar man också på studieinfo.fi under respektive utbildning.

Välkommen att delta i urvalsproven! Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi

Dagstudier

Företagsekonomi, Åbo                               
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 8.6.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 8.6.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Kultur 
Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), Jakobstad
Urvalsprov 5 - 7.6.2018

Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad
Urvalsprov 7 - 8.6.2018

Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Bildkonstnär (YH), Jakobstad
Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Urvalsprov 5 - 6.2018

Naturbruk
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 6.6.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 30.5.2018 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov, lämplighetstest och prov i engelska) 
OBS! Inga kallelser sänds!

Social- och hälsovård , Vasa
Barnmorska (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 28.5.2018

Bioanalytiker (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 28.5.2018

Hälsovårdare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 29.5.2018

Röntgenskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 28.5.2018

Sjukskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 29.5.2018

Socionom (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 30.5.2018

Social- och hälsovård, Åbo
Hälsovårdare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 29.5.2018

Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 29.5.2018

Socionom (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 30.5.2018

Teknik, Raseborg
Byggmästare (YH), Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Urvalsprov inom teknik 31.5.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa   
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 
Urvalsprov inom teknik 31.5.2018 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)

Eventuella förhandsuppgifter bör vara inlämnade vid ansökningstidens utgång, läs mer på respektive utbildnings sida eller studieinfo.fi.

Flerformsstudier

Kultur
Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, Jakobstad
Urvalsprov 4.6.2018

Social- och hälsovård , Vasa
För dem som vill uppgradera sin examen till YH-examen;
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
Urvalsprov 31.5.2018

Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov 31.5.2018

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
En individuell intervju under tiden 28.5 - 6.6.2018 

 

Högre YH-utbildning

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo
En förhandsuppgift inlämnas senast 31.5.2018

Teknik
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här (publiceras senare)
Urvalsprov under tiden 16.5 - 8.6.2018 (en dag för den sökande)