Sysselsättning efter examen

De utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia klara sig bra i arbetslivet visar sysselsättningssiffrorna från 2014.

Vill du veta vad våra tidigare studerande arbetar med idag?
Här kan du se undersökningar som blivit gjord bland de som blivit utexaminerade år 2012 och längre tillbaka.

Rapporten "Placering på arbetsmarknaden bland utexaminerade år 2010 från högskolorna i Österbotten" behandlar utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Åbo Akademi och Vasa Universitet. Endast utexaminerade från Österbotten omfattas i rapporten.

Läs också intervjuerna med våra studerande och våra alumner!