Språkprov i svenska

Sökande vars modersmål och skolbildningsspråk inte är detsamma som yrkeshögskolans undervisningsspråk (svenska) kallas till språkprov till följande utbildningar:

 • Barnmorska (YH), Vasa
 • Bioanalytiker (YH), Vasa
 • Hälsovårdare (YH), Vasa
 • Hälsovårdare (YH), Åbo
 • Röntgenskötare (YH), Vasa
 • Sjukskötare (YH), Vasa
 • Sjukskötare (YH), Åbo
 • Socionom (YH), Vasa
 • Socionom (YH), Åbo
 • Tradenom (YH), Vasa
 • Tradenom (YH), Åbo

 • Socionom (YH), flerform, Åbo
 • Social- och hälsovård (YH), uppgradering av examen, flerform, Vasa

 

 • Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
 • Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo