Språkprov i svenska

Sökande vars modersmål eller skolbildningsspråk inte är detsamma som yrkeshögskolans undervisningsspråk (svenska) kallas till språkprov till följande utbildningar:

 • Barnmorska (YH), Vasa
 • Estenom (YH), Vasa
 • Hälsovårdare (YH), Vasa och Åbo
 • Musikpedagog (YH), Jakobstad
 • Scenkonstpedagog (YH), Jakobstad
 • Sjukskötare (YH), Vasa och Åbo
 • Socionom (YH), Vasa och Åbo
 • Tradenom (YH), Vasa, Åbo och Jakobstad

 • Sjukskötare (YH), flerform, Åbo
 • Socionom (YH), e-socionom, flerform, Åbo 
 • Social- och hälsovård (YH), uppgradering av examen, flerform, Vasa

 

 • Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa och Åbo