Sökande från Sverige/utlandet

En sökande som under våren avlägger en behörighetsgivande utländsk examen, ska i ansökningsblanketten ladda upp ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande kommer att utexamineras. Kopian laddas upp senast 10.4.2019 kl. 15.00.

Du som söker med en examen som avlagts utomlands, ska senast 10.4.2019 kl. 15.00 (i ansökningsblanketten) ladda upp en kopia av betyget.  Du kan söka med en utländsk examen om den motsvarar de finländska examina som nämns i punkterna under antagningsgrunderna. Detta gäller även IB-, EB- och Reifeprüfung-examina som är avlagda utomlands.

Om betyget är utskrivet på något annat språk än svenska, finska eller engelska, bör en officiell översättning till något av dessa språk bifogas. Översättningen skall vara försedd med en auktoriserad översättares underskrift och stämpel. Auktoriserade översättare kan du hitta här. På basis av betyget fattar yrkeshögskolan beslut om din behörighet att ansöka för alla dina ansökningsönskemål. Alla sökande som styrkt sin behörighet att ansöka kallas till urvalsprov och antagningen av studerande sker på basis av urvalsprovet. Resultatet i urvalsprovet bör vara över medelnivå.

För dem som antagits till utbildningen kontrolleras examensbetygen samt översättningarna i original i samband med att studierna inleds

Observera att även utländska sökanden bör fylla i webbansökan på adressen www.studieinfo.fi under ansökningstiden.

Studiestöd bör utländska sökande ansöka om från sitt hemland.

Vad är en YH-examen i Finland?

I Finland kan man söka in till en yrkeshögskola efter att man har avlagt studentexamen eller en treårig yrkesinriktad grundexamen. Om man har haft en normal studiegång fyller man 19 år det år man tidigast kan göra ansökan. För sökande som är EU eller EES-medborgare behöver den examen man söker med inte vara avlagd då ansökningstiden går ut, men den skall vara avlagd senast 8.7.2019. En yrkeshögskoleexamen omfattar 3,5 - 4,5 år, 210 studiepoäng - 270 studiepoäng, beroende på vilken utbildning man går. Yrkeshögskoleexamen motsvarar en Bachelor-examen och ger behörighet för högskolestudier på högre nivå (Masters-studier).

Språkstudier

En studerande med utländsk examen, eller med skolbildning på annat språk än svenska eller finska, eller en studerande som önskar bli befriad av särskilda skäl från stipulerade språkkrav, kan anhålla om befrielse. Om befrielse besluter enhetschefen. Samtidigt fastställs studerandens skyldighet att avlägga ersättande språkstudier.

En studerande som befriats från undervisning i finska bör avlägga ersättande studier med motsvarande antal studiepoäng.

Vilken utbildning behövs för att söka från Sverige?

Dagstudier
För att som medborgare i Sverige vara behörig att söka till en av våra utbildningar krävs att du har slutbetyg från gymnasieskola. Sökande från Sverige bör i ansökningsblanketten (senast 10.4.2019 kl. 15.00) ladda upp en kopia av slutbetyget eller ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande utexamineras. Om sökande senast 30.6 avlägger en behörighetsgivande examen anses sökanden behörig att söka. I samband med studiestarten kontrolleras originalbetyget.

Flerformsutbildning
Till flerformsutbildning finns olika grundutbildningskrav beroende på till vilken utbildning man gör ansökan. De generella kraven är att den examen som används i ansökan bör vara avlagd senast 8.7. Sökande från Sverige bör i ansökningsblanketten ladda upp en kopia av examensbetyget senast 10.4.2019 kl. 15.00. Om examen fås senare skall en kopia av betyget sändas tillsammans med meddelandet om att man tar emot en studieplats eller så fort som möjligt efter att examensbetyget har erhållits. I samband med studiestarten kontrolleras originalbetyget.

Högre yrkeshögskoleexamen
För behörighet till högre yrkeshögskoleutbildning bör man ha avlagt en yrkeshögskoleexamen eller en motsvarande examen avlagd utomlands. Sökanden bör ha, förutom en lämplig yrkeshögskoleexamen, minst tre års arbetserfarenhet inom branschen efter examen. Sökande från Sverige bör i ansökningsblanketten ladda upp kopior av examensbetyg, arbetsintyg och eventuellt andra intyg senast 10.4.2019 kl. 15.00. I samband med studiestarten kontrolleras originalbetyget.

Se närmare i rekommendationen om yrkeshögskolornas antagningsgrunder. 

Hur är det att studera i Finland? Läs Emelies berättelse!