Antagningsgrunder

Den nationella rekommendationen för antagningsgrunder, både för dag- och flerformsstudier hittar du här nedan och på studieinfo.fi. (Observera att det till vissa utbildningar inom kultur krävs förhandsuppgifter).

 

 

Kvoter för antagningsgrunder för ansökan till svenska utbildningar 18.3-1.4.2020 

 Bioekonomi

bioekonomi3

Företagsekonomi

foretagsekonomi

Konst och kultur

konstochkultur

Hälsa och välfärd

halsaochvalfard

Teknik och sjöfart

teknikochsjofart