Webbansökan och kontaktuppgifter

Lättast gör du ansökan via www.studieinfo.fi som öppnas onsdag 15.3.2017 och är tillgänglig till onsdag 5.4.2017 kl. 15.00. Om du fyller i den interaktiva ansökningsblanketten i Studieinfo, handleder webbtjänsten dig i att fylla i ansökan på rätt sätt. Ha betyg och arbetsintyg till hands när du fyller i ansökan.  Alla uppgifter kontrolleras. Felaktiga uppgifter som du inte inom utsatt tid rättat till via Min Studieinfo-tjänst eller till antagningsservice, kan leda till att du förlorar den studieplats som du antagits till. Via denna länk kan man se en video på hur man gör ansökan: https://youtu.be/rE3fqfiWjBQ.

Yrkeshögskolan Novia
Antagningsservice
PB 6, 65201 Vasa
Tfn +358 (0)6 328 5555
Fax +358 (0)6 328 5117
E-post antagningsservice@novia.fi