Urvalsprov 2017

Dagstudier

Företagsekonomi                                 
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Åbo
Urvalsprov 9.6.2017

Kultur 
Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), Jakobstad
Urvalsprov 29 - 31.5.2017

Dramainstruktör (YH), Jakobstad
Urvalsprov 30.5 - 1.6.2017

Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad
Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Urvalsprov 5 - 6.6.2017

Bildkonstnär (YH), Jakobstad
Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Urvalsprov 6 - 7.6.2017

Naturbruk
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Urvalsprov 30.5.2017

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Urvalsprov 2.6.2017 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov, lämplighetstest och prov i engelska)

Social- och hälsovård , Vasa
Estenom (YH), Vasa
Urvalsprov 5 - 7.6.2017

Sjukskötare (YH), Vasa
Urvalsprov 5.6.2017

Barnmorska (YH), Vasa
Hälsovårdare (YH), Vasa
Urvalsprov 6.6.2017

Socionom (YH), Vasa
Urvalsprov 7.6.2017

Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), Åbo
Urvalsprov 7.6.2017

Hälsovårdare (YH), Åbo
Sjukskötare (YH), Åbo
Urvalsprov 8.6.2017

Teknik
Byggmästare (YH), Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa  
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik, Vasa 
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 
Urvalsprov inom teknik 1.6.2017

Eventuella förhandsuppgifter bör vara inlämnade vid ansökningstidens utgång, läs mer på respektive utbildnings sida eller studieinfo.fi.

Flerformsstudier

Kultur
Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, Jakobstad
Urvalsprov 28 - 31.5.2017

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
En individuell intervju under tiden 15.5 - 2.6.2017 

 

Högre YH-utbildning

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo
En förhandsuppgift inlämnas senast 24.5.2017

Teknik
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa
Urvalsprov under tiden 18.5 - 2.6.2017 (en dag för den sökande)