Urvalsprov 2017

Urvalsprov till Novias utbildningar ordnas under tiden 15.5-9.6.2017, för utbildningar som deltagit i ansökningstid 2 i gemensam ansökan. 

Inga kallelser till urvalsprov sänds till dagstudier inom teknik, företagsekonomi, naturbruk och sjöfart. Har du ansökt till en utbildning inom dessa områden bör du delta i urvalsprovet utan kallelse. Du ska delta i urvalsprovet vid den högskola du har som högsta önskemål inom respektive bransch. Du hittar mer information om tid, plats och förhandsmaterial nedan under respektive utbildning.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittar man också på studieinfo.fi under respektive utbildning.

Välkommen att delta i urvalsproven! Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi

Dagstudier

Företagsekonomi, Åbo                               
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 9.6.2017 - OBS! Inga kallelser sänds!

Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 9.6.2017  - OBS! Inga kallelser sänds!

Kultur 
Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), Jakobstad
Urvalsprov 29 - 31.5.2017

Dramainstruktör (YH), Jakobstad
Urvalsprov 30.5 - 1.6.2017

Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad
Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Urvalsprov 5 - 6.6.2017

Bildkonstnär (YH), Jakobstad
Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Urvalsprov 6 - 7.6.2017

Naturbruk
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 30.5.2017 - OBS! Inga kallelser sänds!

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 2.6.2017 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov, lämplighetstest och prov i engelska) 
OBS! Inga kallelser sänds!

Social- och hälsovård , Vasa
Estenom (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 5-7.6.2017 (en dag för den sökande)

Sjukskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 5.6.2017

Barnmorska (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Hälsovårdare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 6.6.2017

Socionom (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 7.6.2017

Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 7.6.2017

Hälsovårdare (YH), Åbo
Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov 8.6.2017

Teknik, Raseborg
Byggmästare (YH), Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Urvalsprov inom teknik 1.6.2017 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa   
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 
Urvalsprov inom teknik 1.6.2017 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Detaljerad information angående urvalsprovet 16.8.2018 hittar du här.

Eventuella förhandsuppgifter bör vara inlämnade vid ansökningstidens utgång, läs mer på respektive utbildnings sida eller studieinfo.fi.

Flerformsstudier

Kultur
Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, Jakobstad
Urvalsprov 28-31.5.2017

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
En individuell intervju under tiden 15.5-2.6.2017 

 

Högre YH-utbildning

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo
En förhandsuppgift inlämnas senast 24.5.2017

Teknik
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprover hittar du här
Urvalsprov under tiden 22.5-23.5.2017 (en dag för den sökande)