Tidtabell för ansökan 2017

APRIL

  • Förhandsuppgift till bildkonstnär (YH), dramainstruktör (YH) och formgivare (YH) inlämnas senast 5.4.2017 kl. 15.00
  • Förhandsuppgift till musiker/musikpedagog inlämnas senast 20.4.2017 kl. 15.00
  • Sökande med en utländsk examen eller en sökande i antagning enligt prövning bör lämna in kopior av betyg och intyg senast 20.4.2017 kl. 15.00
  • Sökande till byggmästarutbildningen bör lämna in kopia av intyg över arbetserfarenhet som förvärvats efter 18 år fyllda senast 20.4.2017 kl.15.00

  • Sökande som avlägger IB-examen detta år lämnar in en kopia av (vitsordsbedömningarna) Predicted Grades senast 20.4.2017 kl. 15.00

Urvalsprovens tidtabell hittar du här.

JUNI

  • Resultatet av antagningen publiceras i Studieinfo och sökande bör få meddelande om studieplats senast 30.6.2017

JULI

  • Meddelandet om mottagande av studieplats ska registreras i Studieinfo eller vara Yrkeshögskolan Novia tillhanda senast 14.7.2017 kl. 15.00

AUGUSTI

  • Rätten att köa kan utnyttjas fram till 14.8.2017 kl. 15.00 av sökande som antagits senast 30.6.2017